FAQs Complain Problems

७६/७७

LISA स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सार्बजनिकरण गरिएको ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को विवरण प्रबिस्ट गरी  सार्बजनिक गरीयो।

हेर्नको लागी  LIZA को  यहाँ click गर्नुहोला ।

https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/70207