FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिपद ब्यबस्थापन गर्न बनेबो बिपद सम्वन्धि बितरण मापदन्ड ७९-८० 01/27/2023 - 10:28 PDF icon विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विपत वितरण सम्बन्धि मापदण्ड २०७९.pdf
हाटबजार सन्चालन तथा ब्यबस्थापन सम्वन्धि निर्देशिका २०७९ ७९-८० 01/27/2023 - 10:20 PDF icon हाटबजार स_ंचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९.pdf
छबिसपाथिभेरा गाँउपालिको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 06/24/2019 - 17:00 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन Final 2074.06.09.pdf
छबिसपाथिभेरा गाँउपालिका ले पारीत गरेको स्थानिय तहको प्रशासकिय कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 06/24/2019 - 16:59 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
छबिसपाथिभेरा गाँउपालिका ले पारित गरेको जलस्रोतको सम्मन्धमा ब्यबस्था निर्धारण गर्न बनेको नियमावलि २०७५ ७५/७६ 06/24/2019 - 16:57 PDF icon Jalshorat Nimawali.pdf
छबिसपाथिभेरा गाँउपालिका ले पारीत गरेको शिक्षा नियमावलि २०७५ ७५/७६ 06/24/2019 - 16:54 PDF icon education.pdf
खानेपानि योजना सन्चालन तथा मर्मत सम्भार ब्यबस्थापन निर्देशिका ७५/७६ 06/24/2019 - 16:52 PDF icon Chhabis O&M Management Directive of WSS.pdf
छबिसपाथिभेरा गाँउपालिकाले बनाएको मर्यादित महिनावारी ब्यबस्थापन निर्देशिका ७५/७६ 06/24/2019 - 16:49 PDF icon Chhabis Menstruation Management Policy.pdf
स्थानिय उर्जा विकास सम्मन्धि कार्य विधि २०७४ ७५/७६ 04/09/2019 - 15:13 PDF icon २७. स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७४.pdf
छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाे एकिकृत कर सम्मन्धि कार्यबिधि ,२०७५ ७५/७६ 03/24/2019 - 13:16 PDF icon २५. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages