FAQs Complain Problems

पश्चिम सेति जलाधार स्वास्थ्य प्रतिवेदन ।

यो सामाग्री युयसआइडी पानि कार्यक्रमको अनुसन्धानमा आधारित सामाग्री हो । यसले गाउँपालिकाका क्षेत्रको जलिय जैबिक विविधताको वारेमा चासो राख्ने र अध्ययन गर्न चाहाने हरुलाइ फाइदा पुगोस भन्ने उद्देश्यले हार्म्रो वेवसाइटमा प्रकासन गरेका छाै ।

धन्यबवद ।

    छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका ब्यासी बझाङ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: